پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی
حاج شیخ یعسوب الدین رستگار جویباری

تفسیر سوره والعصر

تفسیر سوره والعصر

304 بازدید تاریخ انتشار : 1399/09/24 دسته بندی : تالیفات

تفسیر سوره والعصر که در زندان اوین توسط حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ یعسوب الدین رستگار جویباری نوشته شده است

دریافت ضمائم

دریافت فایل های تصویری