پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی
حاج شیخ یعسوب الدین رستگار جویباری

دعوت به صلح جهانی

دعوت به صلح جهانی

215 بازدید تاریخ انتشار : 1399/10/10 دسته بندی : تالیفات

صلح جهانی در گرو صلح در خاورمیانه پیوند ناگسستنی دارد.

دریافت ضمائم

دریافت فایل های تصویری