پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی
حاج شیخ یعسوب الدین رستگار جویباری

درباره ما

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یگانه مرجع تقلیدِ جهانِ تشیّع ، که تحت تاثیر هواهای نفسانی

والقاعات شیطانی قرار نگرفته و یکّه و تنها باتوفیقاتِ الهی و 

توسّل ویاری جستن از اهلبیت علیهم السّلام در مقابل بدعتها

وجنایات طاغوتهایِ زمان ایستادگی و مبارزه نموده است .

ایشان باتوجّه به محدودیّتها و سخت گیریهایی که از طرفِ رژیم

برعلیه اش شده ، شجاعانه ایستاده و تالیفاتی را منتشر فرموده

است که از جمله یِ آنها می توان به کتب زیر اشاره کرد:

۱-تفسیر کبیر البصائر     ۶۰ جلدی

۲- توضیح المسائل       ۲جلدی

۳-تقوا و تقّه               ۲جلد

۴-پیام نوین          

۴-اوّلین مجموعه

۵-حقییقت وحدت دردین و حکمت عیدالزّهراسلام الله علیها

۶- جوابیّه سروش

وکتبهایِ گرانقدرِ دیگری از ایشان که به زودی ان شاءالله چاپ

و منتشر خواهد شد .